ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

Koninklijk Atheneum

Leon Spilliaertstraat 31
8400 Oostende

Het Koninklijk Atheneum van Oostende komt er in 1878 en vervangt het in 1842 opgerichte Gepatroneerd College. In 1881 wordt de school overgenomen door de Belgische staat die de school een jaar later onderbrengt in het voormalige klooster van de Zwarte Zusters. Op het einde van de 19e eeuw worden er op de plaats van de St.- Jozefskerk leslokalen en een internaat opgetrokken.
De nieuwe school omvat een hal, een administratief bureel en een portiersloge. Verder is er een speelplaats omgeven door klasgebouwen met specifieke lokalen voor studie, wetenschappen, tekenen, muziek en gymnastiek. In de jaren vijftig worden de gebouwen verder uitgebreid. In 1995 fusioneert het Atheneum met de in 1910 opgerichte meisjesschool, het Koninklijke Lyceum.

Het Atheneum heeft verschillende bekendheden op de schoolbanken gehad.  Zo waren o.a. schilder Emile Bulcke, acteur Frank Aedenboom en Arno Hintjens er student. In 2006 brengt Manah Depauw, winnaar van de Jong Theaterprijs in 2002, er de voorstelling Het lichaamshof. In 2012 is de school het epicentrum van TAZ, klassen worden burelen en de speelplaats wordt cateringruimte voor artiesten en medewerkers.


Cave Canem_Brandung, 2014