ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

Ijdele dagen

Gen2020

2013
Theater
Koninklijk Atheneum

GEN2020 is een platform voor acteurs en theatermakers van diverse origine. Bedoeling is om meer kleur op de Vlaamse podia te krijgen door de ondersteuning van gedreven en getalenteerde mensen naar de sector. TAZ schaart zich graag mee achter dit project.

Vier mannen delen een groezelig kelderappartement. Een vrouw betreedt hun wereld.

IJdele Dagen schetst het universum van vijf mensen die zich elk op hun manier een weg door het leven banen. Voorspelbaar en onvoorspelbaar, zoals het leven zelf. De tekst flirt met de ondraaglijke lichtheid van het bestaan. De relaties die zich ontspinnen tussen de personages zijn als een web met vele lagen.

"Knap ook hoe de meertaligheid van de acteurs complexloos wordt ingezet (...). Wie nu nog zucht en steunt bijde gedachte aan interculturaliteit en theater, gaat alleszins niet naar de juiste voorstellingen kijken." (De Wereld Morgen.be)

Tekst: Fikry El Azzouzi.
Regie: Mesut Arslan.
Spel: Idy Mbengue, Mostafa Benkerroum, Yves De Pauw, Evelien Van Hamme en Gustavo Miranda.
Dramaturgie: Kristin Rogghe.
Soundscape: Gustavo Miranda.
Coproductie: `t ARSENAAL/GEN2020, Mestizo Arts Festival.
Met dank aan: ccBe, CCLuchtbal, WALPURGIS.