ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

Mezcal

Café Koer Concerten

2003 Mezcal
Muziek
Café Koer 1


Het klankrepertorium van de Mezcal-beweging is gebaseerd op een versmelting van etnische wortels (pre-Hispaanse‚ Mexicaanse‚ Latijns-Amerikaanse, Afrikaanse en Arabische) met jazz.

Na verschillende muzikale experimenten in Europa‚ besluit Luiz Márquez terug te keren naar zijn roots: Mexico, met zijn Indio’s‚ zijn landschappen‚ zijn gebruiken‚ zijn muziek; op zoek naar een nieuwe klank: de Mexicaanse Ethno Jazz.

Het resultaat is een versmelting tussen de gekunstelde stadswereld en zijn Indiowortels.
In zijn muziek vindt men de glasheldere verhouding tussen Noord en Zuid‚ waar de magie van de traditie en de blues met elkaar versmelten.
Op zijn zoektocht werkte hij samen met muzikanten zoals Rufus Thomas, Chris Whitley en anderen.