ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

Theaterweek

Mét toonmoment

2012 mu-zee-um
Workshop

Wil je zelf ervaren hie het voelt theater te maken, dan is er de workshop Theaterweek met acteur/docent Pascal Buyse van jeugdtheater LARF. Voor iedereen van acht tot twaalf.