ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

Al de Woorden, dag 1

2003
Literatuur
Station

Stationsbuffetten hebben een lange geschiedenis van ontmoeten, verliezen en terugvinden... kortom de wereld van schrijvers. lndien dit dan nog het voormalige buffet is van het station van Oostende dan is de schrijversziel helemaal geroerd. Oostende als terminus,  als eindstation voor de psyche of het lijf... als laatste stek voor de grote oversteek.
Waar ooit Ensor en Spilliaert koffie dronken, is dit jaar `TaZ en de letteren’ neergestreken. De geest en glorie van weleer kunnen we niet terughalen, wel de idee. Onze beste auteurs en poëten zullen een stukje van de magie en dromen in hun eer herstellen.

Ivo Strijtem: auteur en samensteller van bloemlezingen (samen met Koen Stassijns), wil de poëzie dichter bij een groter publiek brengen.
De nadruk ligt op ontroering in zijn ruimste betekenis.

Guido Lauwaert: de man die de beruchte `Nachten van de poëzie’ in de jaren zeventig organiseerde.
Deze auteur van poëzie en theaterteksten komt uit eigen werk voorlezen. 

Jelle Meander: is de stuwende kracht achter het ’Kriki festival’.
Poëzie en elektronica of andere experimentele vormen worden niet achtergehouden... 

Christophe Vekeman: auteur en performer." „minder fanatieke (jonge) letterminnenden kunnen er op die manier achterkomen dat literatuur boeiend en leuk kan zijn..."