ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

[over krab en mens]

Alternomaden

2016
Theater - Jong theater
Duin en Zee

Alter

De Wereld en ik

Religie, politiek en wetenschap in een drieluik, elk teruggebracht tot de menselijke ervaring.

In [over krab en mens] definiëren twee mannen, Joeri Heegstra en Max Wind, in hoog tempo een eindeloze reeks begrippen. Ze verhalen over dode schildpadden en heavy metal. En over de vraag waarom de natuur ons steeds maar meer krabben probeert te geven. Aan de hand van gesproken en geprojecteerde tekstflarden trekt de geschiedenis van de wereld zoals wij die kennen in hoog tempo aan je voorbij, vanaf het ontstaan van de aarde tot nu.

[over krab en mens] is een voorstelling over context en de gedeelde, menselijke uitdaging jezelf hierin te moeten plaatsen.

Concept/tekst/spel/projecties: Max Wind, Joeri Heegstra.
Eindregie: Daniël `t Hoen.
Techniek: Sjef van Schie.
Met dank aan: Samir Veen.
Opleiding: Toneelacademie Maastricht, derde en vierde jaar performance.

Over krab en mens
Over krab en mens