ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

Art@Work

2019 rekto:verso
Literatuur

Voor het derde jaar op rij leidt cultuurmagazine rekto:verso de Sectordag Jong Theater in goede banen. Aansluitend op het festivalthema betrokkenheid is het vertrekpunt dit jaar een prangende vraag van curator Lucas De Man:

‘Hoe kunnen we concrete stappen zetten om de sociaal-economische positie van onafhankelijke cultuurwerkers te verbeteren?’.

De organisatoren van de Sectordag - rekto:verso, TAZ, Stichting Nieuwe Helden, Dutch Performing Arts, deBuren en Cultuurloket - vroegen aan verschillende spelers uit het culturele veld geen wilde fantasieën, maar heel tastbare voorstellen. Hoe pakken we de onderbetaling en zwakke sociale bescherming van nogal wat freelance cultuurwerkers aan?

Op dit sectormoment worden een achttal vindingrijke antwoorden voorgesteld en op de discussietafel gelegd. Tegelijk is er voor iedereen op het festival ook een nieuw nummer van rekto:verso rond, met dezelfde thematiek. Moeder, waarvoor werken wij?

Rekto:verso is een gratis publicatie, verkrijgbaar in o.a. De Grote Post en aan de infostand in het Leopoldpark.