ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

Made in Bruxsel

2018 Brussels Academy
Rand
KAAP / Vrijstaat O.

Brussel: de stad die we vandaag kennen is kosmopolitisch, superdivers, meertalig, kruisbestuivend. Een broeinest van culturen en talen. De verschillende migratiegolven, van Vlamingen, Walen en expats tot latino’s en gastarbeiders maakten en maken de stad. Het festival Made in Bruxsel belichtte dit voorjaar deze migraties, waarbij niet het land van oorsprong, maar wel Brussel als stad van aankomst centraal stond.

Brussels Academy tekent nu een Brusselprogramma uit voor TAZ,met een lezing, een panelgesprek en een concert. Het kosmopolitische Brussel vindt zijn gelijke in het eclectische Oostende, waar migratie ook een lange geschiedenis kent.

15u00
lezing: ‘Brussel, een kleine wereldstad’ - door Prof. Eric Corijn (cultuurfilosoof en Brusselkenner)

15u45
panel: ‘Brussel, een kosmopolitische kunstscene’ - met Michael De Cock (KVS), Luc Mishalle (MetX), Tom Bonte (Beursschouwburg), Leen Despiegelaere (Brussels Kunstenoverleg), gemodereerd door Prof. Corijn (Brussels Academy)

16u30
concert: MetX Diaspora Orchestra.
MetX Diaspora Orchestra is een projectorkest waarbij MetX met Brusselse musici uit de diaspora samenwerkt. Voor deze gelegenheid vertrekt het project vanuit de tandem Driss Filali (gnawa Mâalem, zanger, sentirspeler) en Luc Mishalle (saxofonist, artistiek directeur MetX). Er worden extra gnawa musici en blazers uitgenodigd.