ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

Hugo

Walking Act

2004 Cameleon Comic Theatre
Straattheater
Wapenplein

Straattheater is een vorm van theater die meestal wordt geassocieerd met halfslag jongleurs en kunstenmakers. Dat het ook anders kan, zullen onze straattheaterartiesten gedurende de festivalweek bewijzen. Sommige voorstellingen zijn echte (soms spectaculaire) theaterstukken op straat. Oordeel zelf! Zij duiken op verschillende plaatsen in de stad op maar de vaste stek blijft het Wapenplein.

Hij is wereldvreemd en bekijkt alles nèt iets anders.
Onschuldig. Ocharme. Niets. Aardig. Zonder woorden. Onwezenlijk. Timide.
En af en toe een uitspatting.