ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

Dwangvoorstelling

2004 Theater Zuidpool
Theater
Loods NMBS

Twee broers hebben na lang nadenken, wikken en wegen en zéér verhitte discussies besloten dat het tijd was het menselijk ras te verkondigen wat zij nu eigenlijk vinden van de wereld in het algemeen maar toch nog meer in het bijzonder. Zij zouden het graag met u hebben over: Socrates, overgewicht, de oorlog, theaterprijzen, zweetklieren en Semmel(n)knödel. Of ze in hun opzet zullen slagen is nog maar zeer de vraag. Maar wie niet waagt niet wint en noh noit wert er soepe heheten die te warme wâ, en a ta toh hebeurt ton hoan ze under tote verbrann!

Dwangvoorstelling is gebaseerd op teksten en sketches van Karl Valentin, de legendarische komiek die in het begin van de 20ste eeuw München op zijn kop zette. Het is niét de bedoeling Valentins teksten nog eens van onder het stof te halen en een soort museale heropvoering van die ‘sketches’ te maken. Het is wél de bedoeling om, een eeuw later, te onderzoeken hoe Valentins universum er nu uitziet. En zijn universum is er een van volkomen verbazing, van obsessief zoeken naar oplossingen voor problemen die er niet zijn. Elke poging om ook maar het simpelste tot een goed einde te brengen is op voorhand tot mislukken gedoemd. Omdat de menselijke wil zich in een permanente staat van dwangneurose bevindt.

Valentin wordt alom geprezen als de grootste komiek van zijn tijd maar evenzeer is hij een grote tragédien die niet anders kan dan zich komisch uitdrukken.

Tekst: Karl Valentin
Spel: Jochen Balbaert, Jorgen Cassier en Stefaan Degand
Muziek: Jorgen Cassier
Vertaling: Jobst Schnibbe, Bob Snijers en Koen Van Kaam
Bewerking: Jochen Balbaert, Jorgen Cassier, Stefaan Degand en Koen Van Kaam
Regie: Koen Van Kaam