ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

Van Aken, Van Aken! Waar zijt ge toch mee bezig?!

1997
Theater - Jong theater
Fort Napoleon

De solo bestaat deels uit gesampled, deels uit eigen materiaal.
Van Aken gaat de confrontatie aan met teksten, bandopnames en een lied; kruipt in alle rollen die hem lief zijn en vraagt zich daarbij luidop af waar hij in godsnaam mee bezig is.

Regie & Spel: Adriaan Van Aken.

Rits