ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

Onze Koen

2018 Theater Malpertuis
Theater
cc De Grote Post

Etienne: Omhelzen, durfde gij dat!
Veerle: Ik heb het nog nooit echt gedaan. Wel al ’s met een hond.

Etienne en Veerle ontmoeten elkaar op een bankje aan een bushalte. Hij is verlegen en in zichzelf gekeerd, zij is bedrogen door haar man. Ze krijgen een relatie en een kind.
Maar al snel botsen ze op hun grenzen. Hoe een kind op te voeden, hoe een leven op te bouwen? Ze doen wat ze kunnen, maar hebben geen idee hoe het moet. Hun zoon Koen trekt zich terug in zijn eigen leefwereld. Het ene blokje na het andere valt, tot Etienne en Veerle het leven recht in de ogen kijken.

Onze Koen is een liefdesgeschiedenis, getekend in al haar fases en stadia. Even hilarisch als herkenbaar, met rasacteurs Peter De Graef en Tania Van der Sanden.

Rasacteurs zijn spelers die doen grinniken zonder grappen. Want natuurlijk is Onze Koen om te lachen. Zoals een getrouwd koppel om te lachen is: om te huilen zo herkenbaar.’ (De Standaard ****)

Tekst/regie: Peter De Graef.
Spel: Peter De Graef, Tania Van der Sanden.
Licht: Quintus Visser.
Regieassentie: Jelle Marteel.
Productieleiding: Rik Teunis.
Techniek: Koen De Wilde.
Beeld: Kristof Bilzen, Rik Teunis
Kostumering: Huguette D.