ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

Sneeuwlicht

2016
Theater - Jong theater
cc De Grote Post

Als ik knipper, is het nooit zwart voor mijn ogen. Zwart bestaat niet. Geen enkele knip is hetzelfde. Daarom is het niet mogelijk te beschrijven welke kleur het heeft. En de ogen langer sluiten heeft geen zin. Dan is de knip verknipt. Dan zie je wat je denkt te moeten zien, fantaseer je slechts over de vorige knippen. (Hugo Veldt)

In Sneeuwlicht zien we hoe organisatoren Lennie, Ann en Bart de handen ineen slaan om een salon rondom het leven en werk van beeldend kunstenaar Hugo Veldt te brengen. Deze kennismaking met Veldt en zijn oeuvre kent een uitnodigende ambiance, maar legt tevens op overtuigende wijze een aantal eigenaardigheden van deze kunstenaar, het kunstenaarsvak en de kunstwereld bloot.

Het bijzondere en excentrieke karakter van de buitengewoon begaafde meester is immers onvoorspelbaar en leidt dus telkens tot allerlei onvoorziene omstandigheden. Omdat Veldt’s uitgesproken persoonlijkheid door velen als bijzonder aantrekkelijk wordt ervaren is het niet uitgesloten dat er zich voor uw ogen een soapachtig liefdesverhaal ontspint.

Theatermaakster Heleen Desmet haalde voor Sneeuwlicht inspiratie uit de roman Onbetamelijk Gedrag van Lena Andersson, een boek dat de obsessieve liefdesverhouding tussen een journalist en een kunstenaar beschrijft. Hoewel deze voorstelling in grote lijnen is uitgetekend, is improvisatie en de aanwezigheid van het publiek cruciaal voor het verdere verloop van dit werk.

Heleen Desmet, Anke Jochems en Bram Kelchtermans presenteren en produceren zelf het salon én verzorgen de muzikale omlijsting.

Tekst: ​​​Heleen Desmet.
Spel: ​​​Heleen Desmet, Anke Jochems, Bram Kelchtermans.
Coaching/eindregie:​ Rik Elstgeest, Bo Koek​.
Decor: ​​​Stephanie Becquet, Marjolein Guldentops, Romy Vanderveken​.
Dank aan: ​​Jos Verlinden, Carl von Winckelmann, Mara van Vlijmen.
Opleiding: LUCA School of Arts, vierde jaar drama.

Sneeuwlicht
Sneeuwlicht
Sneeuwlicht