ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

Replay of the secret garden

Familiepark

2007 Hamish & Flamish
Straattheater
Leopoldpark, Wapenplein

Voor deze editie halen we weer het beste uit de kast, niet zozeer de kwantiteit maar de kwaliteit prim

Je wandelt plots in een tuin die van groot burgerlijk fatsoen betuigt.
Een frisgroen grastapijt, blozende kabouters, weelderige nepbloemen en een glimmend tuinhok zijn daarvan het treffende bewijs.
Het gedroomde decor voor Hamish en Flamish om je mee te nemen in hun wereld vol ongeremd tuinplezier.
Deze twee guitige en kortgerokte knapen brengen je een spektakel met waanzinnige evenwichtskunsten, jongleeracts en acrobatie doorspekt met absurde en zelfrelativerende humor.
Daarenboven sluiten ze af met een suspense finale.
Blijf wel tot de laatste seconde, want Replay of the Secret Garden koestert één groot geheim... kom en ontdek!