ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

Volksvernietiging - of mijn lever is zinloos

2003
Theater - Jong theater
Hendrik Baelskaai 44

Volksvernietiging of mijn lever is zinloos, een radikale komedie over een taalprobleemstellingscommando met religieuze kitsch, gruwelijk meubilair, ambtenarensmaak, aangebroken jeneverflessen, opschepperij, oude kalenders, horrelvoeten, eenzaamheid en het gevoel alles en iedereen te willen vernietigen.

RITS Brussel
Spel: Joris Hessels, Amber Goethals, Debbie Schneider, Karolien De Bleeser, Lotte Vaes en Anna Vercammen
Begeleiding: Raven Ruëll
Tekst: Werner Schwab