ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

The beauty queen of Leename

2003
Theater - Jong theater
Hendrik Baelskaai 44

"Pato heeft zo zitten smeken. Hij is op zijn knieën gevallen, de tranen in zijn ogen. Ik heb hem bijgehaald aan het station, vijf minuten voor hij ging vertrekken, allemaal dankzij u. Dankzij uw eeuwig gemoei. Maar nu is het te laat om u nog te moeien, oh ja, veel te laat, al hebt ge nog zo uw best gedaan, dat moet ik toegeven. Nog vijf minuten en ge zoudt het gehaald hebben. Arme sukkel, gij arme ikzuchtige oude teef dat ge daar zijt..."

RITS Brussel

Spel: Joris Hessels, Amber Goethals, Lotte Vaes
Regie: Lotte Vaes
Tekst: Martin McDonagh