ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

Onbetrouwbaar vertrouwelijk

Theater op locatie

2002 Ensemble Leporello
Comedy
Vismijn

TaZ trekt erop uit.
Boeiende locaties krijgen de tijdelijke functie van theaterzaal.

Een komedie in drie bedrijven.

Vertrouwelingen, trouwelozen en onbetrouwbaren hebben het (al dan niet ter goeder trouw) over trouwen en vertrouwen, wantrouwen en toevertrouwen... 
Met liefde als leidraad ontvouwt zich een serie tableau’s waarin de primaire kleuren van de menselijke conditie - bezit, eer en zingenot - zich verbinden tot één tomeloze wilsdrift: de witte passie. 

Tekst: P. Marivaux
Vertaling en regie: Dirk Opstaele
Spel: Machteld Timmermans, Koen Monserez, A. Charman, Andréa Bardos, Vital Schraenen, Lieve Claes, Miel Van Hasselt