ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

Teksttransformatie

o.l.v. Sam Bogaerts

1997
Workshop
Fort Napoleon

Theater in Ballingschap.
Bezetting door de Kunstrepubliek.

"Heiner Müller hermetisch?"
Enkele teksten of fragmenten uit Müllers toneelwerken zullen worden geanalyseerd.
De bedoeling is dat ogenschijnlijk hermetische, `onzegbare` verzen of passages door de deelnemers `toegankelijk` worden gemaakt.