ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

The truth about Kate

Laureaat ARTES Jongtheaterschrijfprijs TAZ#2014

2014 Theater Frascati
Theater - Jong theater
Hendrik Baelskaai 18

The truth about Kate is de reconstructie van een zelf gefabuleerde identiteit meets geënsceneerde documentaire, waarin een jonge vrouw terugblikt op haar leven. Ze spreekt over zichzelf in de voltooid verleden tijd, derde persoon enkelvoud. En ze speelt alle rollen zelf. Ook de voice-over. In haar zoektocht naar bewondering, dramatiek en mysterie raakt zij verstrikt in haar eigen creatie.

Regisseur Davy Pieters liet zich inspireren door het vaste format van de celebrity-documentaire waarbij artiesten, en hun managers, het leven minuut na minuut ensceneren. Dankzij sociale media kan iedereen een geïdealiseerde versie van zijn of haar bestaan wereldkundig maken. The Truth about Kate toont het niet zo werkelijke leven in en achter de ‘boekskes`.

“Alles is buitenkant, fake, spel. Willems en Pieters hebben het stardom uitstekend bestudeerd. En Velissariou speelt met ongekend talent de vele rollen.” (Theaterkrant ***)

Deze voorstelling werd geselecteerd voor Circuit X 2014, het platform dat jonge makers ondersteunt door hen een tournee langs cultuur- en gemeenschapscentra aan te bieden en voor Het Theaterfestival Nederland en voor het Theaterfestival Nederland.
Volgens de jury: "Een krachttoer, fenomenaal gespeeld door de jonge Vlaamse Naomi Velissariou."
Daarenboven werd ze ook geselecteerd voor het Nederlands Theaterfestival.
Volgens de jury:
"Een scherp en geestig commentaar op de voortschrijdende oppervlakkigheid en clichés van de (sociale) media waarmee we ons omringen."

Concept/regie: Davy Pieters (Toneelacademie Maastricht, regie, 2011)
Tekst: Jibbe Willems
Spel: Naomi Velissariou
Geluidsontwerp
: Jimi Zoet
Decor: Davy Pieters i.s.m. Doorgedraaid
Lichtontwerp/techniek: Bob Ages
Coaching: Jetse Batelaan, Loes van Pligt
Productie: Frascati
Coproductie: STUK Leuven
Mede mogelijk gemaakt door: Fonds Podiumkunsten

Laureaat ARTES Jongtheaterschrijfprijs TAZ#2014

`De prijs gaat uiteindelijk naar de tekst van The Truth about Kate, geschreven door Jibbe Willems. Op brilliante wijze weet hij in deze tekst een veelheid van stemmen samen te laten komen die het levensverhaal vertellen van wereldster Kate - of misschien het gefabuleerde levensverhaal van het echte hoofdpersonage, een jonge vrouw die uit pure eenzaamheid en verveling een documentaire over haar leven als celebrity uit haar duim zuigt. In talloze verschillende registers, talen en zelfs muziekstijlen zien we de mythische opkomst en teloorgang van deze diva aan ons voorbijtrekken. En passant vertelt de voorstelling over de manier waarop we met beroemdheid (en beroemdheden) omgaan, over hoe identiteit tegenwoordig meer dan ooit als hapklare verhaallijn geconstrueerd wordt, over de problematische wijze waarop vrouwen in de media primair op hun seksualiteit en uiterlijk worden beoordeeld, en over de steeds vervagende grens tussen privé en publiek. 

Er is al veel gezegd en geschreven over de geniale hoofdrol van Naomi Velissariou, de uitstekende regie van Davy Pieters en de bijdrage van geluidsontwerper Jimi Zoet, die de voorstelling op technisch niveau een internationale allure verschaft. Zonder de waanzinnig wendbare en veelzijdige tekst van Willems was The Truth about Kate echter ook niet zo`n goede voorstelling geworden.`  

Frascati

The Truth about Kate op TAZ

Groepsfoto Prijsuitreiking