ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

Theater De Illusie

Graaf de Smet de Naeyerlaan 19
8400 Oostende

Dendermondenaar en theatermaker Tony Roels, die na zijn legerdienst was blijven ‘hangen’ in Oostende, opent in 1996 aan de Graaf de Smet de Naeyerlaan café en theater De Illusie. Voor de Oostendse amateurtoneelgezelschappen een geschenk uit de hemel. De Illusie biedt hen de professionele infrastructuur die moeilijk te vinden is in de stad.

Van 1996 tot 2006 groeit het aanbod van culturele activiteiten en zien allerlei evenementen het licht. Tony Roels steunt van bij de start Theater Aan Zee. Samen met Jean Van Hakendover (cinema Rialto), Herman Verschelden (theater Malpertuis, een afdeling van het gelijknamige Tieltse theaterhuis), Rik Bevernage (De Werf in Brugge) vormt hij mee een sterke professionele basiskern, die aangestuurd wordt door Marc Lybaert, Dries Vermeesch en Geert Declerck. 
In 2006 beslist Roels het theater te verkopen, er komt een appartementencomplex in de plaats. Dement Oostende voert nog een actie waarbij ‘De Illusie’ ten grave gedragen wordt. Diverse mensen uit de culturele sector, en de theaterwereld zoals Marijke Pinoy steunen de actie, maar tevergeefs. Tony Roels overlijdt kort nadien in 2007. 
Theater De Illusie is gedurende die jaren een vaste locatie voor TAZ: première Franse versie Olivetti 82 met Bob De Moor (1997), De soldaat-facteur en Rachel met Jan Steen en Marijke Pinoy (1998), Het Vermoeden (De Queeste / TAZ- productiefondsprijs 1999), Het warme hart van de wereld (Abattoir Fermé, 2002), George Total (Action Malaise, spel Joris Van den Brande - Laureaat Stad Oostende/Limelight Prijs TaZ 2001), 4.48 Psychosis (Liesa Naert - Laureaat KBC Jongtheaterprijs TAZ 2006) …