ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

Hotel du Louvre

Karel Janssenslaan 12A
8400 Oostende

Het Hotel du Louvre komt er in 1933 wanneer Edmond Vandermeulen en Marie Lories vanuit Brussel naar Oostende verhuizen. Ze komen naar Oostende om het Hotel du Lion uit te baten, pas later starten ze met Hotel du Louvre. 

Hotel du Louvre, een art deco breedhuis, ontworpen door architect Albert-Victor Fobert, heeft twee eetzalen, dertig kamers, een restaurant en een garage. Tijdens WO II wordt het ingepalmd door het Gerecht van de Kriegsmarine, de Duitse zeemacht. 
Het echtpaar blijft in het hotel wonen tijdens de bezetting, bij de bevrijding neemt het Engelse leger er zijn intrek. 
In 1947 overlijdt Edmond, Marie baat het hotel verder uit tot het in 1954 wordt overgenomen en heringericht tot winkelpand. 

Eind jaren ’90 koopt de stad het pand om er een buurthuis te realiseren. Deze plannen worden echter nooit gerealiseerd. 
In 2001 is het pand een locatie binnen het Stadsnomaden-parcours, ook in 2003 organiseert TAZ er een voorstelling.
Theatermakers Marijs Boulogne en Manah Depauw, winnaars van de Stad Oostende/STUK-prijs 2002 brengen er Hotel Zero Control. 

In 2004 verkoopt de stad het hotel aan een bouwpromotor, die er een appartementsblok wil neerplanten. Dat is echter niet naar de zin van de buurtbewoners die zich organiseren en vzw Dement oprichten. 
Dement start met een sensibiliseringscampagne voor behoud van het hotel. Zo organiseert de buurt in 2007 i.s.m. vzw Dement, Groen! en Herr Seele een protestactie. Als gevolg hiervan wordt de sloopvergunning voor het hotel geschorst. 

Het dossier ‘Hotel du Louvre’ raakt in de vergeethoek en het pand verkrot steeds verder. In 2011 onderneemt vzw Dement opnieuw actie. Ze geven het hotel een grondige poetsbeurt en willen hiermee het dossier letterlijk en figuurlijk van onder het stof halen. 
Eind 2014 dient de bouwpromotor opnieuw een sloop- en bouwaanvraag in. Deze keer wil men de gevel reconstrueren zodat het karakter van de buurt bewaard blijft. De stad lijkt de nodige vergunningen te willen afleveren. De buren en Dement stellen een onderzoek in en vragen een gerechtsdeurwaarder de plaatselijke toestand vast te stellen. 

In 2015 levert de stad toch de beloofde vergunningen af. Hierop tekenen de buurtbewoners beroep aan bij Deputatie en opnieuw worden de sloop- en bouwvergunning geschorst. Onlangs (2016) besliste de bouwpromotor zich neer te leggen bij dit arrest waardoor de afbraak van Hotel du Louvre, voorlopig toch, is afgewend.


Manuela - Vincent E. Rietveld Jong Theater 2001
Protest Hotel du Louvre
hotel zero control - Marijs Boulogne JongTheater 2003
Geen Kritiek - Benjamin De Wit Jong Theater 2001
Hotel Zero Control - Marijs Boulogne repetitie Jong Theater2003
Met gesloten deuren - Dominique Collet En Tine Laureyns Jong Theater 2001