ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

Allen die vallen, Hoorspel van Beckett

Belgische premiere

2011 Comp.Marius
Theater
Hangaar 1

In 2009 al, tijdens de Zomer van Antwerpen speelde Comp. Marius Allen die vallen, toen als theater- en als luisterspel. Deze zomer zakken ze met datzelfde hoorspel af naar TAZ, maar wel met een volledig opnieuw opgenomen en herziene versie.

De oorspronkelijke tekst van de Engelse auteur Samuel Beckett `All That Fall` (1957) heeft een strakke structuur en losbandige zeden. Het weerspiegelt Becketts ongebruikelijke mix van humor en pathos, zijn grimmige maar montere tragikomische visie, zijn scherpzinnig pessimisme en brutale eenvoud.

*Het hoorspel van Comp. Marius wordt gepresenteerd bij het krieken van de dag, op een bank, met thee en omelet.

Vertaling: Waas Gramser, Kris Van Trier.
Geluidsopnames/montage: Koen Roggen. 
Mixage: Pieter Thijs.
Realisatie decor: Koen Schetske, Max Van Essche.
Stemmen: Waas Gramser, Kris Van Trier, Herwig Ilegems, Koen Van Impe, Kyoko Scholiers, Warre Borgmans, Bert Haelvoet, Benny Claessens, Frank Dierens, Koen Roggen.
Coproductie: Theater op de Markt.