ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

Heldendood voor de beschaving. De ceremonie

NV C.H.O.K. Presenteert

2010 Action Zoo Humain
Theater
Koninklijke Stallingen

Michael De Cock en Frank Vaganée (Brussels Jazz Orchestra) zijn centrale gast 2010. Ze presenteren eigen werk en nodigen artistieke verwanten uit.

Geachte,
Het College van Burgemeester en Schepenen en nv C.H.O.K. nodigen u uit op dinsdag 03, woensdag 04 en donderdag 05 augustus op de plechtige Nationale Hulde ter ere van de 118e verjaardag van de heldendood van Luitenant Lippens en Sergeant De Bruyne. Deze helden lieten het leven voor de bevrijding van onschuldige Congolezen uit de handen van Arabisch- Islamitische slavendrijvers. Hiervoor brachten ze het hoogste offer: hun leven. Op 30 juni 2010 viert Congo zijn 50-jarige onafhankelijkheid. In het kader van de huidige actualiteit heeft deze heldendaad niets van haar belang ingeboet, integendeel.

De piëteitsvolle optocht, opgeluisterd door sfeervolle muziek, wordt na een hulde aan het monument besloten met een teruggetrokken ceremonie en een receptie u aangeboden door nv C.H.O.K. Het zou ons ten zeerste verheugen mocht u bovengenoemde plechtigheid met uw aanwezigheid de nodige luister geven.

Ten einde de nodige schikkingen te kunnen treffen vragen wij u vriendelijk vooraf te reserveren. In de hoop u op deze plechtigheid te mogen begroeten verblijven wij met oprechte hoogachting.

Voorzitter nv C.H.O.K.
Namens het Organiserend Comité,

C. Ben Chikha

"En eigenlijk kan ik maar één ding zeggen: ga dit zien. Heldendaad voor de beschaving combineert een persoonlijk verhaal met een stuk nationale geschiedenis, gekruid met emotie en hilarische vondsten." (GentBlogt.be)

Productie: Action Zoo Humain
I.s.m. de Cultuurdienst van de Stad Blankenberge en De Vieze Gasten

Met: Chokri Ben Chikha (concept, tekst, spel), Herwig Deweerdt (coach, tekst), Zouzou Ben Chikha (muziek), Joost Vandecasteele (tekst), Bregt Van Wijnendaele (dramaturgie), Walid Ben Chikha (spel), Michaël Canto Minjauw (spel), Alain Tshiamala (spel), Lotte Vandersteene (spel), Omuz Omuza Baila (dans)

Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.