ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

DegrotemonD

2012 SKaGeN
Theater
Stadhuis

"Ik zal u eerst voor mij proberen winnen, door u het gevoel te geven dat ik één van u ben. Vervolgens zal ik u om stilte verzoeken,
en u overtuigen van de ernst van de zaak. Ik zal mijn eigen gelijk bewijzen, en argumenten van eventuele tegenpartijen ontzenuwen.
Ik zal mij daarbij gevoelig tonen voor de meningen die ik van uzelf vermoed. Inmiddels zal u mij toestaan enige emoties op te wekken, en zo nodig in te spelen op uw gekende angsten.
U zal mij niet vergeten."

Valentijn Dhaenens brengt een ode aan 2500 jaar redevoeren. De preek, de oorlogsverklaring, het vaarwel, het eindpleidooi,
de overwinningspeech, de grafrede ...

"SKaGeN-acteur Valentijn Dhaenens imponeert met De Grote Mond."

Spel: Valentijn Dhaenens.
Techniek: Jeroen Wuyts.
Kostuum: Barbara De Laere.
Productie: SKaGeN i.s.m. STUK, De Tijd.
Met steun van: De Vlaamse Regering.