ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

Stilte i.v.m. aanvang voorstelling

Havennomaden 1

2006
Theater - Jong theater
Victorialaan

Voor een keer is het niet op de scène waar alles gebeurt, maar achter de coulissen. Daar zitten vier figuranten te wachten tot ze op moeten tijdens een operaopvoering.

Van Dorp studeerde aan de mimeopleiding in Amsterdam en laat zien hoe subtiel mensen zich prijsgeven als individuen. Ondanks de pruiken, de poederschmink, de kousenbroeken. En ondanks de stilte. 

Regie en concept: Anne van Dorp.
Begeleiding: Loes Van der Pligt
Spelers: Paméla Menzo; Roel Voorbij, Mischa van Dullemen, Marcel Schouwstra.

Vertrek op Café Koer (Stationsplein).

stilte in verband met aanvang voorstelling_foto_KristienVerhoeyen.jpg