ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

Koning Leopolds alleenspraak

Première

2010 `t Arsenaal
Theater
Station

Eindelijk.
Na meer dan een eeuw van laster, eerroof en treiterend geterg spreekt Koning Leopold II.
Voor het eerst: de waarheid over Congo.
Een voorstelling gebaseerd op Mark Twains bijtende pamflet uit 1905.

In 1908 kwam er, na hevige internationale kritiek op de wantoestanden, een einde aan de heerschappij van Leopold ll over Congo-Vrijstaat. Drie jaar eerder schreef Mark Twain zijn pamflet King Leopold`s Soliloquy, waarin Leopold ll zichzelf en zijn daden verdedigt. Hij wou de Congolese bevolking enkel bekeren tot het Christendom. Van misbruik en uitbuiting was geen sprake. Volgens Leopold ll. Een merkwaardig betoog.

Uit Koning Leopolds alleenspraak:

`Er bestaat bijvoorbeeld geen vorst ter wereld, die zoveel geld voor de kunst heeft uitgegeven als ik: dat weten zij, maar gelooft u dat zij dat zeggen? Zij zeggen: "Als het bloed van onschuldige schepsels, dat in de Congo door koning Leopold is vergoten, in emmers werd gedaan en de emmers naast elkaar werden gezet, zouden die een rij van 3000 km vormen." `

- Mark Twain -

Van en met: Michael De Cock , Kristin Rogghe, Stef Depover, Jaak Van de Velde, Anna Seniow, Rik Van Uffelen

Koning_Leopolds_Alleenspraak_c_kristien_verhoeyen_12.JPG
Koning_Leopolds_Alleenspraak_c_kristien_verhoeyen_31.JPG
Koning_Leopolds_Alleenspraak_c_kristien_verhoeyen_35.JPG
Koning_Leopolds_Alleenspraak_c_kristien_verhoeyen_51.JPG