ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

Ouder dan Eeuwenoud

1999 De Muzen
Straattheater
Leopoldpark

Een mythische voorstelling gebaseerd op het verhaal van Prometheus en Pandora.

Door middel van een spel met composities in de ruimte ontstaat er vanuit het niets een beeldenrijk. Er was eens een tijd dat er wel goden waren maar nog geen sterfelijke wezens. Zeus, de oude koning zit hoog verheven op zijn troon en kijkt neer op de leegte der aarde. Na eeuwenlang gepeins besluit hij de leegte op te vullen; hij schept de eerste goden Prometheus en Epimetheus.  Met hen begint het verhaal van het ontstaan van de wereld.