ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

De Collectioneur

1998
Theater - Jong theater
Kursaal Oostende

De sensatie van het jaar. Sturm en Verboven collectionneurs sinds 1998. 

Tekst: Don Verboven.
Spel: Nico Sturm.

Gedicht: Kamiel Van Hole.