ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

Lezingen - Seminaries - Masterclass

1997
Rand
Ciné Rialto

Ontmoetingen met de aanwezige theater- en filmacteurs, juryleden en regisseurs.

4/8
12.30 Oostende, cultuurstad?
18.30 De acteur, magie van de transformatie. Mens en Media

5/8 
12.30 Bob De Moor - Dries Vanhegen
18.30 Theu Boermans

6/8
12.30 Josse De Pauw - Dirk Roofthooft
18.30 Vlaanderen - Nederland (on)mogelijkheden!

7/8
12.30 Jonge Helden
18.30 Scenaristen

8/8
12.30 Theateropleidingen: diversiteit vs. structuur
18.30 Filmopleidingen: cultuur vs. commercie