ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

21

2014
Theater
cc De Grote Post

(één seconde heb je nodig om het woord éénentwintig één keer volledig uit te spreken. Dat heeft juffrouw Bernadette je in het tweede leerjaar geleerd)

21 is een intimistische, verstilde performance, een monoloog van een vrouw die probeert om de tijd te doen versnellen en de liefde te vergeten door in zinnen weg te kruipen. De subjectieve beleving van de tijd staat centraal. Met klanken worden ruimtes opgebouwd, met de herhaling komt de troost.

Met: Saskia De Coster
       Inne Eysermans