ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

Charles Ducal

lezing

2014
Literatuur
Venetiaanse Gaanderijen

Charles Ducal, Dichter des Vaderlands, leest voor uit eigen werk, en dit in het kader van de expo Loopgraven in Afrika (1914-1918) in de Venetiaanse Gaanderijen.

Deze expo vormt tijdens TAZ bovendien het `decor` van talrijke literaire en andere interventies, die aansluiten bij het thema van de tentoonstelling. Alle info in de dagelijkse TAZette en online.