ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

Missie

2009 Koninklijke Vlaamse Schouwburg - KVS
Theater
Zonnebloem (Stedelijke Freinetschool)

Jan Goossens: centrale gast voor het theaterluik

Cultuur kent geen grenzen.

Jan Goossens (°1971) is een man met een missie: hij is een artistiek leider van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS), en ook als opiniemaker in verschillende media, een pleitbezorger van het progresieve gedachtengoed. Of het nu over bestuurlijke kwesties op pakweg federaal niveau: Goossens mengt zich graag in het debat en kan daarbij rekenen op zijn scherpe pen. Het zijn kwaliteiten die hij, als zoon van de voormalige hoofdredacteur van een krant en als broer van een politiek journalist, van thuis uit heeft meegekregen, of zo lijkt het toch. De jaren dat hij actief was als dramaturg - onder andere voor de Amerikaanse topregisseur Peter Sellars - zullen er wellicht ook niet vreemd aan zijn: dit is een man die van nature graag reflecteert en in debat gaat.

Ook de rol van centrale gast voor dit festivalprogramma heeft hij op die manier opgenomen: door in dialoog te gaan met zijn collega-curator Arno Hintjens, zanger en Oostendse Brusselaar. Gedreven door hun grote gevoeligheid voor een aantal gezamelijke thema`s - het leven in de stad, de Belgische politieke constructie, onze geschiedenis - kwamen ze samen tot een complementair programma van theater en muziek. Met één groot verschil: Goossens kent Oostende nog niet zo lang, terwijl Arno`s geboortestad nu eenmaal in zijn genen zit. maar dit staat de liefde niet in de weg, zo blijkt.

Een missionaris blikt terug op zijn leven. In een monoloog vol humor en horror denkt hij na over keuzes. Over  engagement. Maak je je handen vuil of kies je voor een contemplatief leven?

“Hoe kan je nog geloven in de goedheid van de mens wanneer je zelf meermaals gekneveld hebt gelegen op de vloer van je missiepost en hebt geschreeuwd: ‘Maar schiet dan toch!’” (Van Reybrouck)

Op basis van tientallen interviews met missionarissen uit Congo, schreef David Van Reybrouck een getuigenis van een nog vitale missionaris. Cruciaal was o.a. de getuigenis van Jo Deneckere, een Witte Pater die 33 jaar in Congo missioneerde en er, soms in naam van een idealisme, de grootste gruwelen zag. Missie is een pakkende en tegelijk uiterst humoristische voorstelling met een weergaloze Bruno Vanden Broecke.

“Bruno Vanden Broecke zet zijn misschien meest overrompelende vertolking ooit neer.” (De Standaard)

Jan Goossens: “Tot op zekere hoogte een voorstelling op het Congo-traject van de KVS. Het is een productie die bijna als vanzelf is ontstaan. Een voorstelling die over veel meer gaat dan Congo, ze gaat ook over Vlaanderen. Of misschien nog het meest over de betekenis van engagement in de wereld van vandaag. Ik vind het echt een grote tekst van iemand die ik bewonder en die ook een van mijn beste vrienden is…”

Tekst: David Van Reybrouck
Regie: Raven Ruëll
Met: Bruno Vanden Broecke

NL met FR en ENG boventiteling

Deze voorstelling is uitgenodigd door centrale gast theater, Jan Goossens, artistiek directeur van de KVS.missie3 copyright Koen Broos.jpg