ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

Urgent gesprek #3: Tijd voor een generatiewissel in theater?

2017 rekto:verso
Rand
PMMK / Mu.ZEE

Laten we het in tijden van ‘fake news’ eens over de waarheden hebben. De wereld hangt ervan aaneen: overtuigingen die sluipenderwijs gedeelde wijsheid zijn geworden. Ook in het theater en de kunsten bestaan ze: waarheden op het randje van clichés. Ze zeggen niet alleen veel over de kunsten van vandaag, maar ook iets over onze tijdsgeest. Hoe ‘waar’ zijn deze waarheden eigenlijk? Wat schuilt eronder?
Naast alle creatieve geweld op TAZ organiseert cultuurmagazine rekto:verso drie urgente gesprekken rond drie van zulke waarheden. Verwacht geen bloedige debatten met gekruiste degens. Wel een vrijplaats om samen een paar dingen op te klaren. Met betrokken sprekers. Met pertinente vragen. Met tijd om er samen genuanceerde antwoorden op te vinden.


Jonge makers krijgen steeds minder kansen om door te groeien, zo wordt beweerd. Te weinig projectsubsidies, te veel macht bij de grote huizen, steeds minder ruimte om te mislukken. Tegelijk lijkt er enige scepsis te groeien over de succesgeneratie die Vlaanderen artistiek groot heeft gemaakt. Is hun werk nog wel even bijzonder als hun verdiensten of de plek die ze vandaag innemen in het landschap? Misschien zien we een generatieconflict broeien. Misschien is het gewoon de eeuwige strijd om kansen en middelen. Of zit er toch ook een verschuivende visie op kunst onder, die alles te maken heeft met déze tijd? TAZ biedt al jaren het ideale kader om deze vragen uit te spitten: hier staan jong en oud broederlijk naast elkaar. Drie duo’s van theatermakers, telkens van twee verschillende generaties, gaan met elkaar in dialoog. Over hun gelijkenissen en verschillen, en wat die zeggen over het theaterveld. Over nieuwe vormen van uitwisseling tussen jong en ervaren. Over de wissel van de wacht. Op zoek naar de nuances achter de vermeende waarheden.

Met Guy Cassiers (Toneelhuis) & Lucas De Man (Stichting Nieuwe Helden), Lisaboa Houbrechts (Kuiperskaai) & Dirk Pauwels (curator TAZ), Peter Van den Eede (De Koe) & Charlotte De Somviele (critica DS).
Moderatoren: Wouter Hillaert & Wannes Gyselinck (redactie rekto:verso).