ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

Rattewit

2000
Theater - Jong theater
Post-T

In dit stuk van Pieter Luypaert ontmoeten twee vreemden elkaar.
De ene wil over alles praten, behalve over Bob Dylan, de andere wil liever wat drinken.
In schijnbaar onsamenhangende flarden, bestaande uit anecdoten en terloopse opmerkingen, vertellen ze elkaar hun levensverhaal.
Een verhaal dat nu eens tragisch, dan weer hilarisch is.
Het wordt een aaneenrijging van gebeurtenissen waarvan ze de betekenis niet kunnen ontcijferen.
Wanneer tenslotte ook de moeder van één van beiden opdaagt, ontspoort het hele gesprek en blijkt al snel hun onvermogen om met elkaar te communiceren.

Met Colin Waeghe, Sarah Vangeel, Joris Van den Brande
Regie: Pieter Luypaert
Tekst: Arnon Grünberg

Rits