ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

Lepelkop

Nederlandstalige Première / Groep in residentie

2000
Theater
Feest- en Cultuurpaleis

Zoals alle autistische mensen heeft Lepelkop een doordringende kijk op sommige zaken, terwijl ze andere geen aandacht schenkt. 
Wat ze waarneemt in de wereld, interpreteert ze met een logica die tegelijk primitief en scherpzinnig is en haar toelaat aan het kosmische en het komische, het tragische en het alledaagse hetzelfde gewicht en dezelfde betekenis toe te kennen.

Een poging van een achtjarig autistisch kind om zin te geven aan het meest smartelijke bestaan.