ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

Nu ben ik Medea

Laureaat TAZ-KBC Jongtheaterprijs 2018

2018
Theater - Jong theater
Koninklijk Atheneum

Jong Theater, uit België en Nederland, neemt sinds het begin van TAZ een belangrijke positie in. Ook dit jaar geeft TAZ het podium aan een uiterst boeiend palet aan startende theatermakers. Jong Theater maakt kans om verschillende prijzen te winnen.
Wie de prijs wint, is in handen van de Jong Theater jury: Patrick Allegaert, Liv Laveyne, Stijn Devillé, Charlotte De Somviele en Esther Severi.

In deze persoonlijke performance vervlecht Khadija El Kharraz Alami de verschillende perspectieven in Euripides’ Medea met haar eigen verhaal over het opgroeien in zowel de Marokkaanse als de Westerse wereld.

Ze vertelt over de rijkdommen van beide werelden en over wat voor invloed die op haar hebben gehad. Totdat deze rijkdommen botsen: ze gaat er tussen staan en poogt beide met al haar kracht vast te houden. Ze groeit verder op, niet langer met, maar tussen die twee werelden in: de vreemdeling, de ander, het eenzame is getogen.

Khadija speelt in Nu ben ik Medea een riskant en open spel met tekst en publiek.

Uit het juryverslag: 

"Khadija El Kharraz Alami verraste unaniem de jury met haar opvallende en onverbiddelijke theaterpersoonlijkheid. Ze is een jonge maakster die zich duidelijk thuisvoelt in de theaterzaal en deze op uiteenlopende manieren kan inzetten in haar vertelling. In een geïmproviseerde dialoog tussen Khadija als jonge Nederlandse met een Marokkaanse achtergrond en het antieke personage Medea, is het theater in de eerste plaats de plek voor een sterk ‘coming of age’ verhaal. Khadija wordt ook echt Medea, die alles om zich heen kapot schijnt te maken en toch alleen om onze liefde zoekt. Wie gelijkt op mij?, vraagt ze.

Evenzeer bakent ze de scène af als fictieve plek wanneer ze Medea ensceneert, en doorbreekt ze moeiteloos de vierde wand wanneer ze naar het publiek toestapt en een aantal interactieve experimenten uitvoert. In de confrontaties die ze dan opzoekt is ze genadeloos. In die zin maakt ze de theatrale situatie, waarin we ons samen bevinden, performer én publiek, zeer transparant, wat voor een jonge maker een uitdagend en fragiel gegeven is.

Met referenties naar cabaret of stand-­‐up, met kennis over het antieke repertoire en met trefzekerheid in haar gesprek met het publiek toont Khadija dat ze vele tradities en posities in het theater heeft geanalyseerd en zich eigen heeft gemaakt. Een erg veelbelovende jonge maakster, die de jury dan ook met volle overtuiging honoreert met de TAZ-­‐KBC Jongtheaterprijs!"

Concept/spel: Khadija El Kharraz Alami.
Artistieke begeleiding: Luk Perceval, Jip Vuik, Robbert van Heuven.
Productie: Productiehuis Theater Rotterdam.
Coproductie: Noord Nederlands Toneel.

Nu ben ik medea
Nu ben ik medea
Prijsuitreiking