ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

Jong Literair Werk

2003
Literatuur
Station

Stationsbuffetten hebben een lange geschiedenis van ontmoeten, verliezen en terugvinden... kortom de wereld van schrijvers. lndien dit dan nog het voormalige buffet is van het station van Oostende dan is de schrijversziel helemaal geroerd. Oostende als terminus,  als eindstation voor de psyche of het lijf... als laatste stek voor de grote oversteek.
Waar ooit Ensor en Spilliaert koffie dronken, is dit jaar `TaZ en de letteren’ neergestreken. De geest en glorie van weleer kunnen we niet terughalen, wel de idee. Onze beste auteurs en poëten zullen een stukje van de magie en dromen in hun eer herstellen.

Jonge auteurs, poëten en ander letterenvolk brengen het beste van zichzelf tussen 14.00 uur en 15.30 uur in de voormalige buffetruimte van het station.
Om 17 uur speelt telkens Cheese van Charlotte Mutsaers.

Met op donderdag onder andere Xavier Tricot, Johanna Lesage, Kirchof, Nick Kaldunski en Orfeo Ruilgrond.
Op Vrijdag met Simon Allemeersch, Claude Dendauw-Imbo, Va Yola, Willy Vynck, Fransisca Louagie en Dirk Ooms.