ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

Al de Woorden, dag 5

2003
Literatuur
Station

Stationsbuffetten hebben een lange geschiedenis van ontmoeten, verliezen en terugvinden... kortom de wereld van schrijvers. lndien dit dan nog het voormalige buffet is van het station van Oostende dan is de schrijversziel helemaal geroerd. Oostende als terminus,  als eindstation voor de psyche of het lijf... als laatste stek voor de grote oversteek.
Waar ooit Ensor en Spîlliaert koffie dronken, is dit jaar `TaZ en de letteren’ neergestreken. De geest en glorie van weleer kunnen we niet terughalen, wel de idee. Onze beste auteurs en poëten zullen een stukje van de magie en dromen in hun eer herstellen.

Kamiel Vanhole: `Muzikaliteit en maatschappelijke onbeschaamdheid’ vormen de leidraden in zijn literaire werk.
Het gesukkel van de mens en de schitterende onverschilligheid van landschappen zijn twee belangrijke thema’s. 
Genrevermenging: theater mix met poëzie. 

Gerda Dendooven: is illustrator en auteur, vooral van kinderboeken.
Ze werd reeds driemaal bekroond met een Boekenpauw.
Ze publiceerde een tekst voor jeugdtheater en een dichtbundel.
Samen met Kamiel Vanhole brengen ze ‘een special’ voor TaZ...

Koen Peeters: ‘heeft een huis met vijf kelders waarin hij verzamelingen verzamelt.
Dat is zijn grote thema ‘het Grote en Kleine Verzamelen.’
Hij vertelt over het oude vaderland België, Congo, wetenschap, kunst en kitsch.