ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

Al de Woorden, dag 4

2003
Literatuur
Station

Stationsbuffetten hebben een lange geschiedenis van ontmoeten, verliezen en terugvinden... kortom de wereld van schrijvers. lndien dit dan nog het voormalige buffet is van het station van Oostende dan is de schrijversziel helemaal geroerd. Oostende als terminus,  als eindstation voor de psyche of het lijf... als laatste stek voor de grote oversteek.
Waar ooit Ensor en Spilliaert koffie dronken, is dit jaar `TaZ en de letteren’ neergestreken. De geest en glorie van weleer kunnen we niet terughalen, wel de idee. Onze beste auteurs en poëten zullen een stukje van de magie en dromen in hun eer herstellen.

Woensdag is `de TaZ-literatuurdag`: de freaks krijgen hun literaire orgasme.
In het stationsbuffet is er om 20.30 uur de première van `Cheese` (coproduktie Theater aan Zee en Victoria-Gent).

Tekst: Charlotte Mutsaers
Spel: Kristien de Proost
Regie: Koen Giesen

Vanaf 21.45 uur slaan TaZ en `literaal` de handen in elkaar en wordt het Stationsplein de plaats om een aantal van onze grootste schrijvers en literatoren (gratis) aan het werk te zien. (Pjeroo Roobjee, Bart Plouvier, Dimitri Verhulst en muzikaal  ingekaderd door muziek poëet Dirk van Esbroek).

Om 23 uur zal de dag worden afgesloten met het mooie, intimitische `Spheres`: een pleinspektakel van Strange Fruit.