ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

Fantasy Faces

1997 Mangtheater
Straattheater
Leopoldpark

`n Spel met maskers, gigantische poppen en objecten. Manipulatie op stelten, metamorfosen op muziek, kortom: een tableau vivant waarbij poëtische en bizarre beelden wonderlijk combineren. De diverse scènes worden op originele wijze aaneengeregen tot een fantasierijk geheel. De expressiviteit van de maskers, het acrobatische karakter van het spel, het verrassingselement en de live music zijn karakteristiek voor het werk van Mang.

Interview Jeanne Melief van Mans Maskertheater